ALU-ALUAN PRESIDEN/NAIB CANSELOR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.

Para Graduan yang dikasihi,

Syabas dan tahniah diucapkan kerana telah berjaya menamatkan pengajian di OUM. Saya percaya, kejayaan ini adalah kebanggaan keluarga yang sentiasa setia membantu dengan doa, pengorbanan serta kesabaran

Pada hari ini sempurnalah sudah perjalanan saudara-saudari dalam menuntut ilmu, buat seketika. Saya berharap langkah graduan sekalian tidak terhenti di sini. Teruskan usaha dalam mencari ilmu pengetahuan yang berguna, di samping menabur bakti sebagai ahli masyarakat yang berjasa demi pembangunan negara kita.

Terus berhubung dengan OUM bukan hanya sebagai alumni tetapi sebagai rakan dalam perjalanan saudara-saudari mengejar pembelajaran sepanjang hayat.

Terima kasih

Prof Dato’ Dr Mansor Fadzil

moments to be remembered